Johnny Depp-option for today and every other day. Women, Coffee, Cigarettes ...


Obłąkany sensei(ciekawy świata) przebija się pomiędzy ułamkami nieświadomości człowieka, podróżującego przez skwar zbitych śmieci i zbędnych uczuć ciała i duszy, próbującego przedostać się na świat okrutny i beznadziejny, o którym wie naprawdę niewiele. Próbuje przedostać się przez cienką, ale zarazem grubą warstwę skóry wzbogaconą w witaminy i paskudztwa świata przerysowanego. Świat jest dla ludzi mocnych i zdolnych do poświęceń...